Uutiset

6 syytä hankkia Lukulumo – Tampereen kaupunki kertoo kuvakirjapalvelun hyödyistä

Lasten lukutaidon heikkeneminen huoletti tamperelaisia. Miten kutsua kaikki mukaan lukemisen maailmaan ja varmistaa, että jokainen lapsi saa nauttia lukemisen hyödyistä? Miten innostaa lukijoita, joita paperinen kirja ei niinkään houkuttele?  

”Lukutaidon heikkeneminen on aiheuttanut viime vuosina laajasti huolta niin myös meillä Tampereella. Lukutaidon edistäminen onkin yksi koko kaupungin strategian nostoista”, sanoo Maria Anttila, kasvatus- ja opetuspalveluiden erikoissuunnittelija.

Maria Anttila Tampere Lukulumo-kokemuksia

Maria Anttila, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden erikoissuunnittelija

 

”Lukulumolla haluamme tarjota uuden muodon lukemisen maailmaan. Digitaalinen kuuntelukirja saattaa olla formaatti, jolla innostamme kirjojen pariin sellaisia lapsia, joita perinteiset paperiset kirjat eivät kiinnosta, ja toisaalta positiivisten kokemusten kautta kiinnostus paperisiinkin kirjoihin saattaa syntyä.”

Tampereen kaupunki on hankkinut Lukulumon koko kaupungin varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla kirjoja voi sekä lukea, katsella että kuunnella – jopa yli 45 eri kielellä. Mikä sai teidät tekemään hankintapäätöksen?

”Päätökseemme hankkia Lukulumo vaikuttivat positiiviset käyttäjäkokemukset. Kasvattajat kokivat ohjelman selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. Kirjavalikoimaa kuvailtiin kattavaksi ja laadukkaaksi, myös kielivalikoima sai positiivisia arvioita. Ohjelman käyttömahdollisuudet koettiin laajoiksi. Kiitosta sai mahdollisuus lukea kirjaa ryhmässä, niin että kaikki näkevät kuvan. Lukulumon monikanavaisuus koettiin oppimista edistäväksi. Lukuhetkillä se näkyi konkreettisesti, niin että lasten oli helpompi ylläpitää tarkkaavaisuutta. Mikäli kuuntelu herpaantui, saattoi lapsi keskittyä kuvaan ja toisaalta kiinnostava kuva saattoi motivoida lasta kuuntelemaan tarinaa.

Lukulumossa näemme myös laajoja mahdollisuuksia lasten tvt- ja monilukutaidon vahvistamiseen. Lukulumo tarjoaa mahdollisuuksia tutustua erilaisiin tekstiympäristöihin. Ohjelman helppokäyttöisyys ja turvallinen ympäristö mahdollistavat lasten harjoitella ohjelmankäyttöä ikätasoisesti myös itsenäisesti. Leikki-ikäisille mahdollisuuden kuunnella sama kirja monta kertaa, ja vanhemmille lapsille omien kirjahyllyjen luomisen näemme minä lukijana-identiteettiä vahvistaviksi. Lukulumolla haluamme tuoda lasten arkeen aitoja valinnan mahdollisuuksia.”

”Lukulumo vastaa moninaisiin tarpeisiin ja siitä on sekä hyötyä että iloa kaikille lapsille. Monikieliset lapset hyötyvät mahdollisuudesta kuulla tarinoita omalla kielellään. Eri kieliin voidaan tutustua yhdessä koko ryhmän kanssa tai lapsen kanssa kahdestaan. Lukulumo tarjoaa mahdollisuuksia tukea monikielisten lasten kielen ja kulttuurisen identiteetin sekä äidinkielen vahvistumista varhaiskasvatus- sekä perusopetussuunnitelman hengessä.”

 

Mitä hyötyä uskotte – tai ehkä jo kokeilun jälkeen tiedätte – Lukulumosta olevan?

”Lukulumon hyödyt niputtuvat yhteen lukutaidon edistämisen hyötyjen kanssa. Lukutaidolla ja lukemisella on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia niin hyvinvoinnin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kuin syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta.

 

  1. Tarinat tarjoavat turvallisen ympäristön tarkastella omia tunteita ja pelkoja. Ne tarjoavat lapselle mahdollisuuksia samaistua kirjan henkilöihin, asettua eri rooleihin ja kokea erilaisia tunnetiloja.
  2. Tutkimusten mukaan säännöllinen lapselle lukeminen edistää sosiaalisia taitoja. Vuorovaikutustaitojen on ennustettu muodostuvan tulevaisuuden työelämässä aina vain merkittävimmiksi. Lukemisen edistämisen näemme yhtenä vuorovaikutustaitoja kehittävänä tekijänä.
  3. Lukeminen tuottaa lukijalleen yhteisöllisyyden kokemuksia. Tarinaa kuunnellen lapsi pääsee kurkistamaan moninaisiin maailmoihin ja saa useita samaistumisen mahdollisuuksia.
  4. Lukemisella on positiivisia vaikutuksia ajattelun kehittymiseen.
  5. Lukemalla ja ääneen luettua kuuntelemalla lapsen sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu.
  6. Kaiken kaikkiaan lukemisella ja luetun kuuntelemisella on tutkimuksissa todettu olevan positiivisia vaikutuksia kielenkehittymiseen. Lukutottumukset omaksutaan jo varhain ja lapsuudessa omaksutut tavat vaikuttavat merkittävästi vielä nuoruuden sekä aikuisuuden tottumuksiin.”

Mikä sai Tampereen kaupungin hankkimaan Lukulumon koko kaupungin varhaiskasvatukseen ja alakouluun?

”Koko kaupunkiin hankimme ohjelman niin yhteisen laadun kuin tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Lukulumolla haluamme edistää niin lukutaidon kuin lukuinnon kehittymistä. Nämä kehittyvät osittain päällekkäin, mitä sujuvampaa lukeminen on, sitä innostavampaa se lapselle usein on. Tästä näkökulmasta halusimme tarjota ohjelman sekä varsinaisen lukutaidon kehittymistä edistämään alakouluun kuin myös luki-valmiuksien kehittymisen tukemiseen varhaiskasvatukseen. Tutkimukset tukevat ajatusta, että vahvan lukutaidon kehittymisen pohja rakennetaan jo varhaislapsuudessa. On todettu, että yhteiset ääneen lukemisen hetket edistävät lapsen pysyvää kiinnostusta lukemiseen. Näitä hetkiä toivomme Lukulumon tuovan lisää niin varhaiskasvatus- kuin kouluikäisten lasten päiviin.

Heikko lukutaito ei valitettavasti myöskään ole vain lasten haaste. On olemassa pieni joukko vanhempia, joiden lukutaito ei riitä äänenlukemiseen, ohjelmalla haluamme tarjota lapsille mahdollisuuksia kuulla kirjoja äidinkielellään äänenluettuna. Tässä teemme myös yhteistyötä kaupungin kirjastojen kanssa. Lukulumo-ohjelma tulee käyttöön kaikkiin kaupungin kirjastoihin, tarjoten näin yhteisiä lukuhetkiä, myös perheille, joissa lukutaito on heikompaa.”

 

Kirjojen lisäksi Lukulumosta löytyy varhaiskasvattajan opas kirjallisuuskasvatukseen, jonka ovat kirjoittaneet lastenkirjallisuuden asiantuntijat Päivi Heikkilä-Halttunen ja Sirke Happonen.

”Tamperelaisena olen hurjan ylpeä siitä, että kotikaupungissani ymmärretään Lukulumon merkitys lasten kirjallisuuskasvatuksen tukemisessa. Parasta Lukulumossa on se, että siitä hyötyvät kaikki lapset, sosiaaliseen tai kulttuuriseen taustaan, kotikieleen ja ikään katsomatta”, sanoo lastenkirjallisuuden tutkija ja kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen.  Päivi on mukana valitsemassa Lukulumon suomalaista kirjavalikoimaa. Päivin haastattelun voit lukea täältä.

Luku ja Lumo toivottavat tamperelaisille hyviä lukuhetkiä!

 

Haluatko kokeilla Lukulumoa 30 päivän ajan?

Täytä tietosi alla olevaan lomakkeeseen.
Haluatko lisätietoa Lukulumon hankinnasta? Lähetä sähköpostia Virpille.