Uutiset

Helppokäyttöinen ja monipuolinen Manabua

Manabuan videot tuotetaan yhteistyössä opetusalan ammattilaisten kanssa. Yksi heistä on Mia Torttila, kasvatustieteen maisteri ja peruskoulun luokanopettaja. Mia on ollut mukana tiimissämme, joka vastaa siitä, että Manabuan sisältö noudattaa suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Työskenneltyään kanssamme Manabuan parissa Mia huomasi tykästyneensä ILT:n menoon niin, että kun asiakkuus- ja asiakaspalveluvastaavan paikka aukesi, hän lähetti hakemuksen. Törmäät siis Miaan myös tulevaisuudessa kanavillamme – kuten vaikka Manabua-webinaarissa! 

 

Hei Mia! Miten kuvailisit Manabuaa? 

Manabua on monipuolinen digitaalinen oppimisalusta, joka on suunnattu perusopetuksen luokka-asteille 3-9. Manabuassa pääpaino on oppimisessa ja käsitteistön haltuunotossa – ei niinkään osaamisen arvioinnissa.

Manabua on oiva väline oppimisen ja opetuksen tukemiseen, mahdollistaen sekä itsenäisen opiskelun että yhdessä oppimisen. Se soveltuu mainiosti osaksi esimerkiksi tukiopetusta, valmistavaa opetusta tai oppimisen haasteiden tukemista monimediaisen materiaalinsa johdosta. Erityisesti nuoremmille oppijoille (3.-6. -luokalle) suunnatussa materiaalissa yhdistyvät värikäs visuaalinen ilme sekä hauskat, kerronnalliset ääniraidat.

Mitkä ovat Manabuan parhaat puolet? 

  • Helppokäyttöisyys: Manabuan käyttöjärjestelmä on yksinkertainen, ja sivustolta on helppo hakea halutun oppiaineen ja luokka-asteen mukaista materiaalia.
  • Monipuolisuus: Manabuaa voi käyttää moneen – esimerkiksi tukemaan opetusta tai oppilaiden kielen kehitystä. Lisäksi Manabua sopii käytettäväksi niin yksin (oppilas tutustuu materiaaliin itse ja etenee omaan tahtiinsa) kuin yhdessäkin (videomateriaalia hyödynnetään koko luokan opetuksessa tai ryhmissä opiskeltaessa).

Miten Manabua noudattaa opetussuunnitelmaa ja vastaa OPS:n tavoitteisiin? 

Manabuan materiaalit on tarkistettu suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppiainekokonaisuuksiin sopivaksi. Itsessään Manabua vastaa opetussuunnitelmassa esitettyyn ”tieto- ja viestintätekniikka oppimisen apuna” -osuuteen, ja on myös osa käytännön TVT-taitoja ja omaa tuottamista. Manabua sopii peruskoulun vuosiluokille 3.-9. eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Manabua on oivallinen oppimisen väline myös monilukutaidon näkökulmasta.

Mitä hyötyä monimediaisesta materiaalista on? (verrattuna vaikkapa kirjaan?)

Manabuan monimediaisessa materiaalissa yhdistyvät kolme oppimisen tapaa – auditiivinen (kuuntelu), visuaalinen (näkeminen, lukeminen) sekä kinesteettinen (tekeminen, kokeileminen). Manabua vastaa täten yhä useamman oppijan tarpeisiin (verrattuna kirjaan), jossa auditiivinen osuus jää monesti taka-alalle.

Mitä muuta tahdot nostaa esiin Manabuasta?

Manabuaa kannattaa rohkeasti hyödyntää osana oppimisen tukemista sekä opetusta. Manabua ei ole pelkästään oppilaiden materiaali – videomateriaalia kannattaa hyödyntää myös opettajalähtöisen opetuksen tukena. Video, audio, tekstitykset, käsitteet ja tietovisat tarjoavat hyvän alustan inklusiivisen opetuksen toteutukseen. Manabua on helppokäyttöinen oppimisalusta, jossa on runsaasti materiaalia!

Kiitos Mia!

 

Haluatko tutusta Manabuaan? Ilmoittaudu mukaan webinaariimme – Mia esittelee sinulle Manabuan toiminnot.