Uutiset

Kokeilusta ostoon – Punkaharjun koulun tarina

Miten innostaa oppilaita lukemaan? Punkaharjun koulu tarttui ongelmaan ja lähti kokeilemaan Lukulumoa. Digitaalista kirjapalvelua käytettiin lukemisen tukemiseen monella eri tavalla – pyysimme koulun henkilökuntaa kertomaan lisää! Testikauden päätteeksi Punkaharjun koulu osti Lukulumon koko koululle.

Tässä luokkien 1-3 luokanopettajien ja erityisopettajan mietteitä ja parhaimmat vinkit Lukulumon käyttöön:

Miten olette käyttäneet Lukulumoa luokassa?

”Kolmannen luokan oppilaat etsivät itsenäisesti luettavaa oman mielenkiinnon mukaan. Joskus opettaja antoi muutaman vaihtoehdon, josta sai valita kirjan. Luimme/kuuntelimme eripituisia aikoja.
Lukulumo oli joskus vaihtoehtona, jos sai määrätyt tehtävät valmiiksi (haluttu palkkio!). Kerran sai kokeilla erikielistä kirjaa. Jokainen teki videokirjaesittelyn yhdestä lukemastaan kirjasta. Kirjallisuusdiplomiin (vuodessa luetaan 6 kirjaa) sai valita yhden kirjan Lukulumosta. Muista luetuista kirjoista kerättiin koko koulun kirjallisuuspottiin norpalle kaloja.”

”Pienryhmässä Lukulumon alkaessa lapset saivat kotiin kirjallisen ohjeen ja kannustuksen lukea kirjoja kotona niin paljon kuin ehtivät, koska käyttöaika oli rajallinen. Koulussa pidimme yhden Lukulumoviikon, jolloin luimme kirjoja monella tunnilla joko koko tunnin tai palkkiona tunnin lopussa, kun muut tehtävät oli tehty. Kirjoista oli mahdollisuus tehdä arviointisilakka norpalle (koko koulun kirjallisuusprojekti). Pienryhmän lapset saivat valittavaksi kirjahyllyn, jossa oli virkeseuranta. Tämä siksi, että heillä harjaantuu tekstin seuraaminen samalla, kun kuuntelee. Tavoite ei ollut vain kuunnella, vaan myös oppia seuraamaan tekstiä ja lukea itse. Samalla yhden hyllyn valikoima oli riittävän ”suppea”, eikä aika mennyt etsimiseen ja vaikeuteen valita liian suuresta määrästä. Yhden oppilaan kohdalla oli käytössä laajempi valikoima, koska lukutaito ja kyky tehdä valintoja riittivät siihen. Aikuiset auttoivat lapsia valinnassa suosituksilla, jos valinta oli vaikeaa.”

”Esittelin Lukulumon yhteisesti ensimmäisen luokan oppilaille. Laitoin saatekirjeen koteihin, jossa jaoin myös tunnukset palveluun. Kuuntelimme aluksi kuvakirjan yhdessä. Lapset saivat itse valita äänikirjan. Meillä oli Lukulumo-tunteja ja lisäksi Lukulumoa käytettiin kun muut työt oli valmiita.”

”Pidimme pelkästään Lukulumo-tunteja, tai käytimme Lukulumoa eriyttävänä muidenkin tuntien aikana. Oppilaat kuuntelivat ja lukivat kirjoja.”

Miten Lukulumo tukee opetussuunnitelman tavoitteita?

”Lukulumo tukee oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan lukutaidon oppimista sekä lukutaidon syvenemistä luetun ymmärtämiseksi. Sanavarasto laajentuu. Lukulumo kehittää kirjallisuuden tuntemusta ja kiinnostusta lastenkirjallisuutta kohtaan, luo mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemuksen jakamiseen. Sen avulla voi kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja vahvistaa lukuharrastusta.”

”Pienryhmässä Lukulumo toimii oppimista eriyttävänä ja tukevana elementtinä oppilailla, joilla on tuen tarvetta lukemisen eri osa-alueilla.
Lisäksi voisin olettaa, että Lukulumo toimii porttina verkko-/äänikirjoihin myöhemminkin, isompana oppilaana ja aikuisena.”

”Lukulumo kehittää lapsen kielellisiä valmiuksia ja kielellisiä taitoja. Lukulumo kartuttaa sanavarastoa ja houkuttelee lapsia myös lukemaan itse. Tarinoiden kuuntelu heijastuu myös luovaan kirjoittamiseen. Lukulumon kautta lapset tutustuvat eri kirjallisuuden lajeihin.”

”Oppilas tutustuu erilaisiin kirjoihin, oppii ymmärtämään lukemaansa ja myös kuulemaansa.”

 

Mitä mieltä oppilaat ovat?

”Lähes kaikki olivat todella iloisia ja motivoituneita. Koulun oma kirjasto on vanha, joten saimme ajanmukaista ja innostavaa luettavaa. Moni halusi kotonakin kuunnella. Ne, joille lukeminen ja lukemisen löytyminen on haastavaa käyttivät Lukulumoa aika mukavasti. Joillain meni aika selailussa, mutta silloin ope etsi luettavan.”

”Pienryhmässä kaikki olivat kiinnostuneita ja innostuneita koulussa tapahtuneesta lukemisesta. Kotona lukeminen jäi tekemättä suurimmassa osassa kodeista.”

”Lapset innostuivat äänikirjoista ja löysivät sieltä helposti mieleistä kuunneltavaa. Jotkut käyttivät Lukulumoa myös kotona.”

”Oppilaat tykkäsivät kovasti ja olivat motivoituneita. Harmitus oli iso, kun kokeilujakso päättyi.”

 

Mikä on mielestäsi Lukulumon parhain puoli?

”Hyvä, monipuolinen ja selkeä sisältö. Ulkoasu motivoi oppilaita.”

”Pienryhmäläisille oli hyvä, että kirjan kuva houkutteli lukemaan. Kirjahyllyt olivat hyvät ja selkeät. Lukunopeuden säätäminen on hyvä ominaisuus, mutta siinä olisi hyvä olla enemmän hienosäätömahdollisuutta.” (toim. huom. – kiitos! Laitamme toiveen eteenpäin!)

”Lukulumo on ulkoasultaan selkeä ja helppokäyttöinen. Se on värikäs ja houkuttelee lukemaan.”

”Parasta Lukulumossa on helppous, jos laite on saatavilla. Myös erilaiset kirjahyllyt ja luokittain jaetut kirjat auttavat lukemisen löytämisessä ja valitsemassa.”

 

Mitkä ovat parhaat Lukulumo-vinkkisi?

”Ota Lukulumo käyttöön! Se innostaa lapsia myös lukemaan itse, valitsemaan kirjoja.”

”Kokeilemalla löytyy paras tapa käyttää Lukulumoa.”

 

Kiitos, että jaoitte kokemuksianne!

 

Kiinnostaako koko koulun Lukulumo-kokeilu sinua? Ota meihin yhteyttä! 

 

lukulumo digitaalinen kirjapalvelu alakoulu kokemus