Uutiset

ILT Education ja OPH yhteistyössä: Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa.

Digitaaliset palvelut tarjoavat aiempaa enemmän mahdollisuuksia erilaisten tekstien lukemiseen ja kuuntelemiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Äänikirjojen käyttö opetuksessa laajentaa mahdollisuuksia kehittää lukutaitoa. Parhaimmillaan äänikirjojen ja muiden kirjojen käyttäminen koulussa tukee myös vapaa-ajan lukemista. Äänikirjaa voi ajatella yhtenä lukemisen käyttöliittymänä ja se voi olla sytyke myös perinteisten kirjojen lukemiseen ja oman kirjan tuottamiseen. Äänikirja on oiva esimerkki mahdollisuudesta edistää opetussuunnitelman perusteiden mukaista monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Äänikirjat mahdollistavat yksilöllisen lukukokemuksen lisäksi myös yhteisöllisen lukukokemuksen, jota voi verrata esimerkiksi elokuvan katselemiseen yhdessä. Teoksen tulkitseminen, arvottaminen ja oman sisällön tuottaminen yhteisöllisen kokemuksen jälkeen syventävät oppimiskokemusta. Äänikirjapalveluiden avulla oppilas pääsee helposti lukemaan kirjoja omalla äidinkielellään. Jokaisella oppilaalla on oikeus päästä rikkaiden tekstiympäristöjen äärelle.

Lukulumon kouluversio on mukana OPH:n Uudet Lukutaidot -kehittämisohjelmassa!

Ohjelmaan liittyvä Kuuntelen, siis luen -mallinnus on tehty yhteistyössä OPH:n ja ILT Educationin kanssa, ja se kuvaa äänikirjojen käytön mahdollisuuksia opetuksessa.

Ohjelma sisältää äänikirjamallinnuksen, jonka kirjat löytyvät Lukulumosta. Mallinnuksessa esitellään monikielisten kuvitettujen äänikirjojen käyttöä erityisesti neljäsluokkalaisten opettajille, mutta mallinnusta voi soveltaa laajasti kaikilla luokka-asteilla.

Opetushallitus on tämän mallinnuksen käynnistyessä keväällä 2021 kartoittanut lasten monikielisiä kuvakirjapalveluita. ILT Educationin Lukulumo on mallinnuksen julkaisuajankohtana ainoa lapsille tarkoitettu äänikirjapalvelu, jossa on suomenkielistä kirjallisuutta ja runsas monikielinen kirjavalikoima.

Käyttäessään mallinnusta opettaja saa maksutta käyttöönsä Lukulumo-palvelun äänikirjat kahden kuukauden (60 vrk) ajaksi. Palvelu sisältää myös mallinnuksessa esitellyt kirjat Sankaritarinoita (kaikille) ja Kuutorni. Linkki maksuttomaan kokeiluun