Uutiset

Manabua – palvelu joka helpottaa jokaisen oppilaan oppimista

Manabua on perusopetukseen suunnattu digitaalinen oppimateriaali, joka selittää peruskoulun käsitteet ja avainsanat uudella tavalla, joka helpottaa niiden ymmärtämistä. Manabua on vasta hetken aikaa ollut saatavissa myös Suomessa, ja suosittua palvelua on syksyn aikana kokeiltu runsaasti tuhansien oppilaiden toimesta. Kysyimme naapurimaastamme Ruotsista miten Manabuaa siellä käytetään. Manabuan parissa pitkään työskennellyt Kerstin Nyberg vastasi kysymyksiimme.

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Kerstin Nyberg ja olen työskennellyt Ruotsin myynnissä noin kolme vuotta. Herään joka aamu mielelläni töihin, koska minusta tuntuu, että mitä paremmin teen työni, sitä enemmän oppilaat saavat apua jota he tarvitsevat menestyäkseen koulussa. Ruotsissa myymme palvelua nimeltä Begreppa, ja se on julkaistu suomessa Manabua -nimellä.

Miten kuvailisit Manabuaa?
Manabua on digitaalinen oppimateriaalipalvelu, joka helpottaa jokaisen oppilaan oppimista. Kun oppilaat voivat nähdä tällä hetkellä opiskelemastaan aiheesta lyhyen videon, jossa selitetään tiettyä käistettä tai aihetta ja miten asiat toimivat, auttaa se kaikenlaisia oppilaita – myös oppimisvaikeuksista kärsiviä tai toista kieltä äidinkielenään puhuvia oppilaita – eteenpäin opiskelussaan.

Manabua myös antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden uuden aiheen opetteluun tai jo opitun kertaamiseen. Se tarjoaa myös opettajille helpon tavan osallistaa kaikki oppilaat riippumatta oppilaan tasosta.

Manabua tuo uuden tavan oppia, valmistautua ja toistaa aiheita sekä käsitteitä omaehtoisesti. Videoiden yhteydessä voi myös opetella aiheeseen liittyvää
sanastoa usealla eri äidinkielellä. Vastaamalla tietovisaan oppilaat voivat testata ymmärsivätkö he sisällön.

Mitä hyötyä digitaalisesta oppimateriaalista on kouluille?
Käyttämällä erilaisia medioita sisällytetään opetukseen enemmän tapoja oppia. Kuvien ja äänen kautta oppilaan on mahdollista painaa mieleen tietoa monin eri oppimisen tavoin luetun asian lisäksi ja täydentämiseksi. Monimediainen ympäristö helpottaa aiheen tai teeman ymmärtämistä. Manabua tukee hyvin myös opetussuunnitelmassa kuvattua  TVT-taitojen oppimista.

Työskentelet paljon koulujen ja opettajien kanssa. Miten koulut ovat käyttäneet Manabuaa luokassa? Millaisissa tilanteissa he käyttävät sitä?

Manabuaa käytetään monin eri tavoin. Opettajat käyttävät sitä aina uuden aiheen tukimateriaalina, kuten aloittamalla esimerkiksi ”Hyvät oppilaat, tänään aiomme oppia xxx:sta, mutta aloitetaan tunti katsomalla kolmen minuutin video aiheesta.”. Videot ovat sopivan pituisia, jotta oppilaan kiinnostus aiheeseen säilyy.

Toinen tapa käyttää Manabuaa on antaa oppilaille kotitehtävä, jossa pitää opetella jokin aihe videoista tai opetella tiettyjä käsitteitä. Manabua on erinomainen siitäkin syystä, että se antaa oppilaille mahdollisuuden toistaa itsenäisesti asiaa niin monta kertaa kuin kukin oppilas sitä tarvitsee.

Miten Manabua tukee opetussuunnitelman tavoitteita?
Manabua vastaa hyvin opetussuunnitelmassa esitettyyn ”tieto- ja viestintätekniikka oppimisen apuna” -osuuteen, ja on myös osa käytännön TVT-taitoja ja omaa tuottamista.

Miksi opiskelijan on tärkeää käyttää Manabuaa?
Manabua helpottaa erilaisia oppilaita ja oppijoita eri tavoilla.
* Jos opettaja käyttää Manabuaa tunnin aikana: Oppilaat näkevät, kuulevat ja ymmärtävät aiheen yhtäaikaisesti, ja aiheesta tai käsitteestä voi keskustella luokassa yhdessä tunnin aikana.
* Jos opettaja jakaa oppilaille linkin tiettyyn videoon, he voivat heti seurata linkkiä, ja oppia sekä käsillä olevasta aiheesta että
aiheen käsitteistöä.
* Jos oppilas puhuu kotonaan toista äidinkieltä: Manabua auttaa ymmärtämään aiheita omalla kielellä.
* Jos oppilaalla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä: Manabua tukee oppimista lyhyillä pedagogisilla videoilla.
*Jos oppilaan motivaatio oppimiseen on vähentynyt: Manabua helpottaa oppimista ja tekee siitä hauskaa. Samalla se virkistää muistia
monimediaisella oppimateriaalilla.
*Jos oppilas on sairaana: Manabua on riittävän helppo käyttää, jotta voit opetella aihetta kotona, etkä jää jälkeen.

 

Henkilökuva: Kerstin Nyberg
Ennen ILT Educationiin siirtymistään Kerstin on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana 12 vuotta, konsulttina useissa eri yrityksissä myynnin parissa, ja työskennellyt myös myyntivalmentajana ja -kouluttajana.

Kerstinin perheeseen kuuluu nyt 29-vuotias poika, jolla on diagnosoitu autisminkirjon häiriö (Asperger-oireyhtymä). Äiti ja poika ovat yhdessä luennoineet ympäri Ruotsin siitä, kuinka Aspergerin kanssa elää – sekä lähiomaisena tai sukulaisena, että diagnoosin saaneena. He ovat tavanneet paljon perheitä, jotka elävät autismikirjon häiriöiden kanssa tietämättä, mitä heidän elämänsä tulee olemaan. Luennoimalla avoimesti aiheesta ja jakamalla siitä mahdollisimman paljon tietoa muille, perheet saavat paljon vinkkejä ja ideoita, inspiraatiota, toivoa ja lohtua.

Yritys Lukulumon ja Manabuan taustalla (ILT Education) on perustettu 1990 ja perustajana on ollut perhe, jossa on näkövammaiset lapset. Äänikirjojen kautta lapset ovat päässeet kuulemaan aivan samat asiat kuin muutkin samanikäiset lapset – siksi äänikirjojen tarina on tärkeä. Yritys on varhaisessa vaiheessa keskittynyt äänikirjoihin, jotka suunnattu luki- ja kirjoitushäiriöstä sekä dysleksiasta kärsiville oppijoille, ja laajentanut sittemmin kakille sopiviin laadukkaisiin monikielisiin äänikirjoihin ja monimediaiseen peruskouluille suunnattuihin digitaalisiin oppimateriaaleihin.

Yrityksellemme tärkeää on mahdollistaa se, että kaikilla ja kaikenlaisilla lapsilla on oikeus yhtäläiseen ja tasa-arvoiseen oppimiseen, lukutaitoon ja koulutukseen.

Lue lisää Manabuasta ja kokeile maksutta 30 päivää!>>