Uutiset

”Lapselle lukeminen ja lukuilon synnyttäminen on merkittävä tehtävä.”

Vuoden alussa esittelimme Lukulumo-pilotit – mahtavan tilaisuuden päästä kokeilemaan Lukulumoa koko kunnan voimin. Rovaniemi on yksi Lukulumo-piloteista, ja kaupungin 27 päiväkotia kokeilee Lukulumoa 60 päivän ajan. Lue lisää ja ilmoita kuntasi Lukulumo-pilotiksi!

Miksi Rovaniemi lähti mukaan ja miten pilotti on sujunut? Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian suunnittelija Päivi Pihlaja välitti kuulumiset napapiiriltä.

Miksi lähditte mukaan Lukulumo-pilottiin?
Lapselle lukeminen ja lukuilon synnyttäminen on merkittävä tehtävä meille aikuisille. Ääneen lukeminen luo pohjan lukutaidolle, joka on oppimisen perusta. Ääneen lukemista tulisikin lisätä entisestään – ei vain varhaiskasvatuksessa, vaan myös kotona. Lapsi oppii lukevaksi yksilöksi, kun lapselle luetaan ja lapsi näkee lukevia aikuisia.

Lähdimme Lukulumo-pilottiin rakkaudesta kirjallisuuteen. Kirjallisuus tukee lasten minäkuvan muodostumista ja lisää itsetuntemusta. Kirja mahdollistaa maailman avartumisen fyysisten seinien ulkopuolelle. Kirja avaa oven lukemattomiin maailmoihin. Lukulumossa meitä viehätti erityisesti myös monikielinen kirjavalikoima, joka mahdollistaa lukuilon lapsille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Suomenkieliset lapset taas saavat kirjojen kautta kulttuuritietoutta ja ymmärrystä tilanteisiin, joissa ei ymmärräkään mitään. Nämä ovat suurimmat syyt.

Pilottikautenne on melkein puolessa välissä. Miltä Lukulumo vaikuttaa?
Kirjat on valittu huolella. Ne auttavat kehittämään lapsen itsetuntemusta ja käsittelemään arjen kummallisuuksia. Kirjojen kautta voi saada sijaiskokemuksia ja ymmärrystä vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen. Toivomme, että valikoima täydentyy jatkuvasti!

Lukulumon avulla kirjat on helppo ottaa mukaan varhaiskasvatuksen arkeen. Kirjoja voi käyttää osana suurempaa teemaa: ne toimivat pedagogisena tukena, joiden avulla yhtä asiaa voi käsitellä monesta eri näkökulmasta ja monella eri tavalla. Tabletlaitteessa kirjat ovat aina läsnä ja käden ulottuvilla.

Oli erittäin kutkuttava ja herättelevä kokemus olla mukana, kun lapsi, joka ei ollut suomenkielinen, kuuli omaa kieltään päiväkodin arjessa. Oma kieli on kuitenkin tunnekieli.

Moni on huolestunut siitä, että digikirjat syövät fyysiset kirjat ja koko elämä on yhtä ruutuaikaa. Miten sinä näet asian?
En asettaisi niitä vastakkain, vaan kummallekin muodolle on tilaa. Kaikki lapsiryhmälle lukeneet tunnistavat varmasti tilanteen, jossa kirjan kuvaa näytetään yhdelle lapselle kerrallaan – siinä vaiheessa, kun ryhmän viimeinen näkee kuvan, tahtoo ensimmäinen lapsi katsoa sitä taas uudestaan. Digitaalinen kirja mahdollistaa sen, että kaikki näkevät kuvan näyttölaitteen kautta ja koko ryhmä voi olla mukana yhtä aikaa. Digitaalinen kirja myös mahdollistaa zoomauksen, jolloin voidaan yhdessä lasten kanssa syventyä tarkemmin johonkin kirjan kuvituksen tai sanarakenteen yksityiskohtaan. Digikirja antaa enemmän aikaa ja tilaa pedagogiselle keskustelulle.

Millaisia terveisiä lähettäisit kunnille, jotka vielä miettivät pilottiin lähtöä?
Kannattaa ilman muuta lähteä kokeilemaan! Lukulumo on helppokäyttöinen ja hyödyt ovat suuret, varsinkin paikoissa, joissa kirjasto ei ole päiväkodin lähietäisyydessä.

Rovaniemi - Lukulumo-pilotti