Uutiset

Lukulumo Yeti-tabletissa – kiertää jälleen kirjastoissa!

Hyviä uutisia Pohjanmaalta! Kaksi jättimäistä Yeti-tablettia kiertää Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kirjastoissa. Tabletti on lastattu valituilla ohjelmilla, jotka avaavat mahdollisuuden leikkiin ja oppimiseen – kuten monikielisellä kuvakirjapalvelulla Lukulumolla.

Tabletti aloittaa kiertueensa ensimmäiseksi sekä Uusikaarlepyyn että Isokyrön kirjastoista, joissa se on kuukauden ajan. Tarkista kirjastostasi, milloin varhaiskasvatus- tai kouluryhmäsi voi tulla kuuntelemaan ja lukemaan tarinoita yli 50:llä eri kielellä! Palvelu on suunnattu 0-10-vuotiaille tuleville lukutoukille.

Yeti-tabletin lähettää matkaan Vaasan kaupunginkirjasto, joka on yksi Suomen yhdeksästä alueellista kehittämistehtävää hoitavasta kirjastosta. Vaasan kaupunginkirjaston toimialueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat.

”Kehittämistehtäväämme kuuluu vastata alueen kirjastojen koulutustarpeisiin ja kehittää kirjastopalveluita. Uudet digitaaliset palvelut ja työkalut ovat usein toiminnan ytimessä. Esimerkkinä näistä on Yeti-tabletti, joka tarjoaa digipalveluita, pelejä, leikkiä ja oppimismahdollisuuksia – ja nyt myös monipuolisia satutuokioita Lukulumon parissa”, kertovat Jimmy Pulli ja Anneli Haapaharju, Vaasan kaupunginkirjaston palvelusuunnittelijat.

”Meistä on tärkeää, että meillä jokaisella on mahdollisuus tutustua kirjoihin, äidinkielestä riippumatta. Lukijaksi tullaan lukemalla ja kuuntelemalla. Astrid Lindgren sanoi kerran, että kun lapset lukevat, he luovat ihmeitä. Toivon, että tämä yhteistyö Vaasan kaupunginkirjaston kanssa luo monia ihmeitä”, sanoo Alexandra Blomberg, Lukulumon myyntijohtaja.

 

Lukulumo vaasan kirjasto yeti-tabletti

Vaasan kaupunginkirjaston palvelusuunnittelijat Jimmy Pulli ja Anneli Haapaharju.

 

Lukulumo i Yeti-tablet – turnera biblioteken igen!

Goda nyheter från Österbotten! Under det kommande året åker två gigantiska Yeti-pekplattor runt på biblioteken i Syd-Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Plattan är lastad med utvalda möjligheter till lärande och lek – såsom de digitala bilderbokstjänsterna Lukulumo och Polyglutt.

Tabletten startar sin turné för första gången i både Uusi-Kaarlepyy och Iso-Kyrö bibliotek, där den kommer att vara i en månad. Jobbar du med småbarnspedagogik eller på grundskola? Fråga på ditt närbibliotek när er barngrupp eller klass kan komma och lyssna på berättelser på över 50 olika språk! Tjänsten riktar sig till 0-10-åriga blivande bokmalar. Yeti-tableten påbörjar sin turné på Korsholms bibliotek.

Initiativtagaren till projektet är Vasa stadsbibliotek, som är ett av Finlands nio bibliotek med regional utvecklingsuppgift. Regionen består av landskapen Syd-Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

”Utvecklingsuppgiften tillgodoser bibliotekens utbildningsbehov och utvecklar bibliotekstjänster bland annat genom pilotprojekt som ofta kretsar kring nya digitala tjänster och verktyg. Ett av dessa är Yeti-tableten, som bjuder på både digitaltjänster, spel, lek och lärande – och nu också mångsidiga sagostunder med Lukulumo och Polyglutt”, berättar Jimmy Pulli och Anneli Haapaharju, serviceplanerare på Vasa stadsbibliotek.

”Vi tycker att alla barn ska få möjligheten att bekanta sig med böcker, oavsett modersmål. Man blir en läsare genom att läsa och lyssna på högläsning. Astrid Lindgren sa en gång att barn skapar mirakel när de läser. Jag hoppas på att detta samarbete med Vasa stadsbibliotek skapar mängder av mirakel”, säger Alexandra Blomberg, försäljnings- och marknadsdirektör på ILT Oppiminen, företaget bakom Lukulumo.